Vil du have mere fritid?

Vi påtager os gerne alle de opgaver, som du måske finder vanskelige eller for tidskrævende i forbindelse med administrationen af din ejendom.

Uanset om du er ejendomsejeren som gerne vil stå for det praktiske, men ønsker hjælp til det administrative, eller du ønsker helt at fritages for ejendomsdriften – så tilpasser vi ydelsen præcis til dine behov.

Foruden den primære administration ligger det os også meget på sinde, ikke alene at føre en uformel og venlig dialog med dig som kunde, men også at skabe samme behagelige og løbende kontakt med dine “kunder” – lejerne. Vi bestræber os hele tiden på, at indbyde til et godt samarbejde mellem os – som repræsentant for dig – og dine lejere. Således mener vi bedst, at ejendommen bliver et rart sted at bo – til gavn for økonomien.

Af vores ydelser kan vi fremhæve:
  • Opkrævning af leje og aconto vand/varme og vi følger op herpå med restancekontrol og rykkerprocedure.
  • Kontrol og betaling af ejendommens regninger.
  • Daglig bogføring.
  • Rapportering gennem periode- og årsregnskaber efter ønsket interval.
  • Opgørelse af konti for ind- og udvendig vedligeholdelse, herunder indberetning til Grundejernes Investeringsfond.
  • Aflæggelse af forbrugsregnskaber for varme og vand.
  • Beregning og varsling af lejeforhøjelser.
  • Håndtering af lejeres ud- og indflytning, genudlejning, udarbejdelse af lejekontrakter og gennemførelse af flyttesyn.
  • Kontakt til lejere og møder med evt. beboerrepræsentation.
  • Optimering af omkostninger.

+(45) 88 82 62 32

info@2plus2admin.dk