Vi løser det med småt

Ofte indeholder erhvervslejekontrakter komplekse bestemmelser for forhøjelse af lejen og specielle aftaler vedrørende fordeling af udgifter, som skal betales af erhvervslejeren, udover lejen.
Vi sikrer, at lejen altid reguleres og samtidig sørger vi for, at alle udgifter og bidrag i henhold til lejekontrakterne, opkræves hos erhvervslejerne.
Vi sammensætter vores administration helt til dine ønsker og behov.

Af vores ydelser kan vi fremhæve:
 • Opkrævning af leje, bidrag til vand/varme samt bidrag til lejers andel af fælles driftsudgifter og vi følger op herpå med restancekontrol og rykkerbreve.
 • Kontrol og betaling af ejendommens regninger.
 • Daglig bogføring.
 • Rapportering gennem periode- og årsregnskaber efter ønsket interval.
 • Aflæggelse af momsregnskab.
 • Aflæggelse af forbrugsregnskaber til vand og varme
 • Aflæggelse af drifts-/fællesregnskab.
 • Beregning og varsling af lejeforhøjelser.
 • Kontakt med lejere.
 • Optimering af omkostninger.
 • Håndtering af lejeres ud- og indflytning og gennemførelse af flyttesyn.

+(45) 88 82 62 32

info@2plus2admin.dk