Skal bestyrelsesarbejdet være lettere?

Vi ser ofte, at de spændende bestyrelsesopgaver omkring udvikling af ejerforeningens fælles ejendom, drømme om nye projekter og styring af den løbende vedligeholdelse, ikke får den ønskede fokus som frivillige bestyrelsesmedlemmer egentlig havde tiltænkt, at det skulle gøre.

Vi overtager gerne de tungere administrative opgaver, så bestyrelsen kan få tid frigivet til at kunne iværksætte og gennemføre foreningsplanerne.
Vores administrationsydelser tilpasses naturligvis helt efter jeres ønsker og behov.

Af vores ydelser kan vi fremhæve:
 • Opkrævning af fællesudgifter, bidrag til vand/varme, evt. grundfond og evt. vaskeri.
 • Restancekontrol og rykkerbreve.
 • Kontrol og betaling af foreningens regninger.
 • Daglig bogføring med løbende rapportering fra os til bestyrelsen.
 • Periode- og årsregnskaber efter ønsket interval.
 • Udarbejdelse af drifts- og vedligeholdelsesbudget.
 • Aflæggelse af forbrugsregnskaber for vand og varme.
 • Håndtering af ejerskifter ved salg af lejligheder.
 • Optimering af omkostninger.
 • Rådgivning til bestyrelsen.
 • Indkaldelse til og afholdelse af generalforsamlinger.

+(45) 88 82 62 32

info@2plus2admin.dk